Kløverlykke Børnehus
 

Opstart

De fleste børn glæder sig til at starte i vuggestue/børnehave, og for mange børn er det en ny og ukendt verden. Derfor er I meget velkommen til at besøge børnehuset, inden jeres barn starter – gerne op til flere gange. Dog vil vi gerne, at I aftaler tid med jeres kontaktpædagog til det første besøg, så vi kan høre om jeres barns behov. På den måde sikrer vi, at det bliver en god start for alle parter.

Selvfølgelig vil andre voksne og børn også hurtigt drag omsorg og lære jeres barn at kende.  I de første ”indkøringsdage”, opfordrer vi jer forældre til at sætte god tid af til at være her i børnehuset, så barnet føler sig tryg ved at skulle være ”selv” i børnehuset.

Kontakt pædagog

Hvert barn har en kontaktpædagog. Kontaktpædagogen er den, der samler alle informationer om barnets trivsel og udvikling. Det er ligeledes kontaktpædagogen, der afholder forældresamtaler. Derfor er det en god ide at henvende jer til jeres kontaktpædagog, hvis der er specielle ting omkring jeres barn.

Daglig kontakt

Vi vil forsøge at holde jer forældre orienteret omkring barnets hverdag i børnehuset. Det gør vi ved at skrive på stuens tavle, vise billeder i køkkenet fra hverdagen, gennem ugebreve på nembarn og ved at give mundtlig beretning. Har barnet svært ved at fortælle, hvad der er sket i børnehuset en dag, kan et hurtigt kig på ugeplanen eller tavlen måske spore jer ind på, hvad barnet har beskæftiget sig med.

Er der sket noget usædvanligt i hjemmet, er  barnet kommet sent i seng, sovet dårligt eller lignende, så sig til. Vi kan kun hjælpe jeres barn, hvis vi får nødvendig information omkring barnets hverdag og trivsel.

Forældresamtaler

Vi tilbyder forældresamtale 1 gang i låret  Første gang er ca. 3 mdr. efter at barnet er startet. Forældre kan dog til enhver tid bede om en ekstra samtale, hvis der er behov for dette. Personalet vil til samtalerne fortælle om barnets udvikling og hverdag i børnehaven. Vi ønsker ligeledes, at I forældre fortæller om jeres oplevelse af barnets trivsel.

Forældremøder

Der afholdes 1 forældremøde om året , hvor der er valg til forældrerådet.